do-skoly.cz  v.0.2.10

Sčítání, odečítání a násobení pod sebou + dělení se zbytkem: Kalkulátor

Kalkulátor pro dvojici reálných čísel včetně zkoušky správnosti výsledku. 

Rychlé zadání příkladu

Ukázky rychlého zadání výrazů:    8+5   ---   0,252+(-1,79)   ---   (-15)*21   ---   16,6/3   ---   (-8,0000)/13,2  apod.

Grafické sestavení příkladu