do-skoly.cz  v.0.2.10

Dělitelnost, soudělná a nesoudělná čísla: Kalkulátor

Kalkulátor výpočtu společných dělitelů až 5 přirozených čísel a určení, zda jsou čísla soudělná či nesoudělná. 

Rychlé zadání příkladu

Jednotlivá čísla (maximálně 5) oddělujte čárkami. Maximální hodnota čísla musí být do 10 000 000.
Ukázky:     990000   ---   12,30   ---   120,300,545   ---   25,100,250,575   ---   270,450,630,810,990  apod.

Grafické sestavení příkladu

Zadat čísla: