do-skoly.cz  v.0.2.10

Největší společný dělitel: Kalkulátor

Kalkulátor výpočtu největšího společného dělitele (NSD) 2 - 5 celých kladných čísel. 

Rychlé zadání příkladu

Jednotlivá čísla (alespoň 2, maximálně však 5) oddělujte čárkami. Maximální hodnota čísla musí být do 10 000 000.
Ukázky:     8,36   ---   48,72,126   ---   33,51,15,45,120   ---   111,222,333,444  apod.

Grafické sestavení příkladu

Zadat čísla: