do-skoly.cz  v.0.2.10

Nejmenší společný násobek: Kalkulátor

Kalkulátor výpočtu nejmenšího společného násobku (NSN) 2 - 5 celých kladných čísel. 

Rychlé zadání příkladu

Jednotlivá čísla (alespoň 2, maximálně však 5) oddělujte čárkami. Maximální hodnota čísla musí být do 10 000 000.
Ukázky:     20,45,80   ---   87,778,44621,332   ---   3,5,7,11,21  apod.

Grafické sestavení příkladu

Zadat čísla: