do-skoly.cz  v.0.2.10

Prvočísla a rozklad na prvočinitele: Kalkulátor

Kalkulátor rozkladu celých kladných čísel na prvočinitele a online validátor prvočísel až do 10 000 000. 

Rychlé zadání výrazu

Ukázky rychlého zadání výrazů:    21   ---   256   ---   9870   ---   133705   ---   9699690  apod.